Inventory Management i Retail kan aldrig ignoreras av Mohit Singh

detaljhandeln essentiallyinvolves bulk upphandling av produkter och råvaror och sälja dem toindividual kunder. Produkter måste lämna leverantörens färdiga materialet lagringsanläggningar och få transportedto återförsäljarens lagringsutrymmen. Återförsäljaren får eller inte får ha anotherhierarchy av lagring av produkter. Produkterna skickas sedan till retailoutlet ställningar när produkten når låga nivåer på försäljningsstället rack. Förflyttningen av lagren differentlevels lagring varierar. Rörelsen från leverantörens lager är inte acontinuous process. Det är en låg frekvens process men i stora mängder. Thecustomer köp på utlopps golvet är låg volym och oförutsägbar. Thesituation vid extrema ändarna av tåget rörligheten för produkter quitedifferent. Arrangemanget kräver byggandet av buffertlager på allstages att undvika en situation där du förlorar möjligheten att en försäljning i theabsence av buffertlager.

Behöver forInventory Hantering

Det framgår av situationen ovan att havingbuffer lager på alla nivåer av lagring innebär att kapitalet blir blockedwithout eventuella returer. Det ökar också risken för förlust på grund av inkurans ifbuffer lagren är stora. Om man har en snäv inventering ledningssystem, kan en minska riskerna samt asincrease produktiviteten genom att få ned lagringsnivåer. Det enda sättet todo detta är att använda IT för att följa utvecklingen av varje enhet av varje produkt. Detta system kan ge themanagers beslutsstödssystemet att detaljstyra förflyttningen av stocksthrough olika nivåer. Det är också möjligt att minska risken för inkurans genom att spåra produkter thatare inte rör sig med en viss butik och flytta den till en annan där det canget konsumeras. Verktyg forInventory Hantering

Det är uppenbart att en behöver någon form av Inventory Management Software attuppnå vad som föreskrivits above.The framgång Inventering Software fortfarande ligger hos chefer som useit. De måste ständigt övervaka thesystem och finjustera variablerna för att uppnå optimal prestanda. En av themost användbart verktyg för mikro levelmonitoring är att ha RFID-enheter som är anslutna tounits till rekord transaktioner exakt utan manuell inblandning. Agreater synergier kan uppnås om theretail data kan kopplas till tillverkarens produktionsplan i en B2Bsituation. OtherBenefits av Inventory Management Software Review sälja The lager av produkter och råvaror beingheld i olika lagringsanläggningar av detaljhandeln företag har en valuehence läggs till balansräkningen av räkenskaperna i bolaget. En goodInventory Management Software underlättar att ge exakta siffror för theStock i handen värdet av ett företag. Omdömen