Intelligent Virtual Assistant Market - Global Industry Analys och prognos 2013 - 2019 av John Warner

Intelligentvirtual assistent fungerar som det primära gränssnittet mellan digitala dataand kunder. Denna programvara agent utför aktiviteter baserade på den inputprovided och genom att gå till information på nätet om olika sources.Intelligent virtuella assistent tekniken innefattar combinationof ett användargränssnitt, mobil enhet och mobil applikation. Theability att organisera och underhålla information är en av keycharacteristic av intelligenta virtuell assistent. För närvarande mostwebsites plats börda för slutanvändare för att hitta svar på sina queries.If slutanvändarna inte kan hitta relevant information, de usuallyabandon sök- och kontakt levande kundservice representatives.Companies behöver kostnadseffektiva sätt att effektivt och efficientlyrespond till kundernas behov . Därför är de flesta företag vänder tointeractive online-kanaler såsom intelligenta virtuella assistantsand webbchattar.
Browsethe fullständig Intelligent Virtual Assistant Market rapport at
http://www.transparencymarketresearch.com/intelligent-virtual-assistant-industry.html


Keyfactors driver den globala intelligenta virtuell assistent marketinclude ökar antagande i stora företag i syfte att replacetraditional metoder för kundens engagemang och innovation i thefield av taligenkänningsteknik i smartphones. Vidare smalland medelstora företag förväntas omfatta intelligenta virtualassistants eftersom kostnaden för dessa program väntas reduceon hänsyn till ökad konkurrens. Dessutom, med risingpopularity av taligenkänning applikationer i smartphones, är theintelligent virtuell assistent marknaden förväntas witnesssignificantly hög tillväxt inom en snar framtid. Dessutom expandingapplications intelligenta virtuella assistenter över slutanvändning sectorssuch som hälso- och sjukvård, e-handel och bank erbjuder potentialopportunities för tillväxt inom snar framtid. Detta framgår av there och utvecklingsverksamhet som bedrivs av nyckelaktörer suchas Nuance Communication Corp. och Nästa IT Corp. bl.
GetSample rapport kopiering eller på för ytterligare undersökningar, klick here:

http://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=2544


Theglobal intelligent virtuell assistent marknaden segmenterad bytechnology, slutanvändarna, och geografiska regioner. Baserat ontechnology är marknaden uppdelad i text-till-tal och speechrecognition teknik. Baserat på slutanvändarna, är den intelligenta virtualassistants marknaden uppdelad i enskilda användare, små andmedium företag och stora företag. Marknadens storlek andforecasts i fråga om intäkter (US $ Mn) för vart och ett av dessa segmentshave lämnats för perioden 2013-2022, med tanke på 2013 and2014 som basåren. Rapporten ger också förvärras annualgrowth takt (CAGR) för varje segment av marknaden för prognos period2015 till 2022. Geografiskt har den intelligenta virtuella assistantmarket har delas upp i fem regioner, nämligen Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika (MEA) och Latinamerika.
Thereport inkluderar marknadsdynamik, nyckeltrender analys och briefanalysis intelligenta virtuella assistent tekniker som Jibo, Siri, Cortana, Google nu och Alexa Voice. Rapporten includesanalysis också viktiga aktörer i det intelligenta virtuella assistantalong med deras roll i ekosystemet. Rapporten också highlightscompetitive strategier som antagits av viktiga aktörer i globalintelligent virtuell assistent marknaden. Vi har inkluderat framtiden trendsthat kommer att påverka efterfrågan.
someof de viktigaste aktörerna i den intelligenta virtuella assistent marketplaceinclude Nästa IT Corporation, Creative Virtual Ltd, Anboto Group, CodeBaby Corporation, IntelliResponse Systems Inc., NuanceCommunications Inc., Speaktoit Inc., Artificial Solutions Ltd . andeGain Communication.
BrowsePress Utsläpp av Intelligent Virtual Assistant Market :

http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/intelligent-virtual-assistant-industry.htm


Thisreport analyserar den globala intelligenta virtuell assistent marknaden interms av intäkterna (US $ Mn). Marknaden har Uppdelat på följande sätt:
IntelligentVirtual Assistant Market, Teknik:
Text-till-tal Omdömen SpeechRecognition

IntelligentVirtual Assistant marknaden, av slutanvändarna:
IndividualUsers
Smalland Medium Enterprise Review LargeEnterprise
IntelligentVirtual Assistant Market genom geografi:
Northamerica
US
restof Nordamerika
Europa
EU7
CIS
restof Europe


Asia-Pacific

China
Japan
IndianSubcontinent
Australasia
Restof Asia Pacific
Middle och Afrika (MEA)
GCCCountries
NorthAfrica
Southafrica
restof MEA
Latinamerika
Brasilien
restof Latinamerika
BrowseAll Teknik & Media Market Research Reports:

http://www.transparencymarketresearch.com/technology-market-reports-8.html


AboutUsTransparencyMarket Researchis en global marknadsundersökningar företag, providingglobal affärsinformation rapporter och tjänster. Vår exklusiva blendof kvantitativa prognoser och trendanalyser providesforward blickande insikt i tusentals beslutsfattare. Vårt highlyexperienced team av analytiker, forskare och konsulter, useproprietary datakällor och olika verktyg och tekniker för att samla in och analysera information.
Ourdata förvar uppdateras kontinuerligt och revideras av ett team ofResearch experter, så att det alltid återspeglar de senaste trenderna andinformation. Med ett brett forsknings- och analyskapacitet, Transparency Market Research sysselsätter rigorösa primära och secondaryresearch tekniker för att utveckla distinkta datamängder och researchmaterial för affärsrapporter.