Jan Chetna Party Av Venod Sharma: Voice of Svagare Avsnitt Människor i Haryana från Saurav Ganguli

Haryana har ingen brist på resourceswhich kan placera den på toppositionen bland alla stater men de statedoes inte uppnått sin fulla potential på grund av anti developmentattitude av delstatsregeringen.
För Haryana att konkurrera med bestsates av landet är det viktigt att Haryana höjer nivån på educationimparted i skolan och college. Det måste föreligga någon obalans mellan theteaching nivå i statliga skolor gentemot privata skolor. Även thegovernment bör formulera en politik på ett sådant sätt att eleverna i ruralHaryana ska få utbildning av hög kvalitet och både pojkar och flickor måste få equalopportunity för att studera.
Idag Haryana måste arbeta på itsliteracy nivå .Det måste också arbeta på skicklighet upp gradering av sin ungdom sothat de kan få jobb på arbetsmarknaden. Det är av yttersta vikt att thecurriculum lärs ut i skolor och högskolor är i takt med tiden och notoutdated. Idag världen förändras i snabb takt och det är viktigt thatthe utbildning tar upp dessa utmaningar genom att införliva senaste tekniken andinformation i pedagogik.
Haryana behöver rapidIndustrialization om det vill agera snabbt på vägen mot ekonomisk prosperity.There finns ett behov av att skapa en rätt balans mellan industri- och agriculturalactivities av Venod Sharma.
Haryana har alwaysbeen i spetsen för jordbruksproduktionen och det är viktigt thatit har en bra bas av jordbruksindustrin så att bönderna kan få goodprice för sina produkter. Industrier hjälpa en stat för att uppnå hög tillväxt andGDP (Bruttonationalprodukten) och intäkter hög per capita också. Jag är en bigsupporter av industrialiseringsprocessen och vill att regeringen ska playthe rollen av en facilitator, så att varor och tjänster från Haryana getsexported världen över.
Under min tid som aminister i Haryana regeringen, gjorde jag extraordinära insatser för promoteIndustries som Jag är alltid bekymrad över jobb för ungdomarna samt Haryana Development. Det isbecause av min insats som en industriell modell township godkändes av thegovernment för Ambala. Detta projekt skulle ha gett tusentals jobsto ungdommarna av staten men regeringen skrotas projektet när jag leftthe regering.
Det är på grund av suchanti människor attityd av regeringen att ungdomarna i Haryana är withoutJobs. Jag är säker på saker kommer att förbättras när denna regering är på väg ut.
Venod Sharma meddelade hasrecently hans Jan Chetna Party lägenheter i Haryana för kommande Haryanaelection. Det huvudsakliga syftet med Jan Chetna Party är röst vanliga och ur arbetarklassen människor. Läs mer - http://www.venodsharma.co.in/janchetna-party.html