Det är med stor sorg och sorgligt och tungt hjärta jag meddela min avskedsansökan som en APSense Admin från Bj aka Bill Brown

Vi har alla lagt märke till den massiva tillströmningen av bedrägerier och spammar i APSense. För 4 år, har jag varit både en lojal medlem och admin här i APSense, kampen mot bedrägerier och skräppost som ständigt har försökt att få övertaget.
Med det nyligen antagna, ingen åtgärd politik, förvaltning mot denna nya tillströmning av bedrägerier och skräppost, Det har blivit mycket tydligt att ledningen har gjort en förändring riktning i där de styr APSense. Detta är en kursändring kan jag inte, och kommer inte att stödja
Jag kan inte. tillåta mitt rykte att förknippas med en webbplats som gör inga försök att stoppa olaglig verksamhet främjas på det. Jag kommer inte att anklagas för medhjälp nämnda olaglig verksamhet när FTC flytta på APSense
Det är därför med stor sorg för alla dem som har fått hjälp av mig och har hjälpt och stöttat mig under de senaste fyra åren som. Jag tillkännager min avskedsansökan som en administratör av huvud APSense webbplatsen.
Jag kommer att kvarstå som en medlem och som moderator för ASK APSense De som vill att mitt varumärke ärlig och verklig hjälp med någon dold agenda kan alltid komma till mig. Omdömen